Predinkubacioni program


Naziv projekta: Predinkubacioni program za podršku studentskim biznis inicijativama

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Nosilac projekta: Razvojni biznis centar Kragujevac - RBC

Partneri na projektu: IKT klaster Centralne Srbije Kragujevac, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Prirodno matematički fakultet Kragujevac, Swiss contact

Period trajanja: 22. maj 2017. godine - 31. januar 2018. godine

Opšti cilj projekta: Doprineti povećanju zapošljivosti i zaposlenosti mladih žena i muškaraca, kroz stvaranje uslova za razvoj preduzetništva mladih

Specifični cilj projekta: Pilotirati funcionalni mehanizam podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu


Opis projekta

Projekat se bavi uspostavljanjem i testiranjem inovativnog modela podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu (predinkubacioni program podrške), koji se zasniva na uspostavljanju zaokruženog sistema podsticanja i ohrabrivanja studenata za bavljenje preduzetništvom. Predloženi model sastoji se od sledećih koraka: 

Korak 1: Program motivacije studenata, povećanja informisanosti i regrutacije, 

Korak 2: Jačanje preduzetničkih kompetencija, kroz program obuke i mentorskog vođstva, i

Korak 3: Finansijska podrška najboljim studentskim biznis inicijativama, namenjena daljem razvoju i testiranju biznis ideje.

Project description

Goal of this project is for elementary school pupils to get to know whole process of software developing which includes: idea generating and developing, design, development of application itself and application testing, as well as training them for creating final project on their own, implementing acquired skills of computer programming.

Course attendants will be given survey at the end of the course, to inquire their satisfaction of acquired knowledge. Survey results will be discussed on focus group with representatives of local interested parties, along with possibilities and ways of supporting Program of informal education in IT area.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijen i pilotiran predinkubacioni program podrške studentskim biznis inicijativama – ovaj rezultat će se ostvariti kroz sledeće aktivnosti:

  • Promocija programa, motivacija i regrutacija studenata
  • Program obuke i mentorstva za studentske biznis inicijative
  • Takmičenje za najbolju studentsku biznis inicijativu

 2. Predinkubacioni pilot program podrške razvoju studentskih biznis inicijativa evaluiran, unapređen i spreman za dalju primenu – koji će se ostvariti kroz sledeće aktivnosti:

  • Priprema za dalju primenu modela
  • Zagovaračka inicijativa za institucionalizaciju modela

Back to top