GIVE - Green Ict deVElopment


Naziv projekta: GIVE - Green Ict deVElopment

Sredstva obezbeđena kroz: COSME Programme (EUROPEAN COMMISSION / Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)

Nosilac projekta: ICT CLUSTER, Bulgaria

Partneri na projektu: Albanija: AITA Association, Srbija: Automobilski klaster Srbije, Bugarska: Automobilski klaster Bugarske, Rumunija: CLUJ IT klaster, Makedonija: MASIT ICT Privredna komora, Srbija: IKT klaster Centralne Srbije, Letonija: KBI Klaster zelenih i pametnih tehnologija

Period trajanja: 1. decembar 2017. godine - 30. novembar 2019. godine 

Opšti cilj projekta: Doprineti izgradnji strateškog partnerstva među klasterima u oblasti zelenih tehnologija u okviru tri bitne industrije – automobilske, obnovljive energije i IKT - a

Specifični ciljevi projekta: 

 • stvoriti odgovarajući okvir za uspostavljanje održivog strateškog međuindustrijskog partnerstva između klastera širom Evrope, a u okviru tvi bitne industrije – IKT, automobilske i održive energije kroz implementaciju aktivnosti koje se tiču stvaranja partnerstava i saradnje

• izgraditi održivo strateško partnerstvo među klasterima, zasnovano na razvoju GIVE strategije internacionalizacije i mape za implementaciju

• promovisati GIVE partnerstvo i povećati onlajn promociju GIVE partnera kroz sprovođenje aktivnosti koje se tiču stvaranja identiteta, komunikacije, promocije i onlajn medija


Opis projekta:

GIVE - Green Ict deVElopment projekat pretenduje da stvori jako strateško partnerstvo među klasterima, uzimajući uključujući više ciljnih grupa. GIVE partnership  će se zasnivati na među klasterskoj, preko-graničnoj, međuregionalnoj i međuindustrijskoj saradnji. Ovaj projekat je vrlo izazovan, s obzirom da obuhvata osam partnera iz sedam različitih zemalja, dva evropska regiona i tri bitne industrije.

Očekivani rezultati projekta 

● stvaranje novog lanca vrednosti i povoljnog okvira za uspostavljanje održivog strateškog partnerstva među klasterima iz različituh industrija (GIVE) u oblsti pametnih zelenih tehnologija, sa fokusom na automolski i sektor transporta

● stvaranje baze za internacionalizaciju i marketing za klaster menadžere i članove koji su MSP, kako bi se stvorile jake veze među GIVE partnerima i članovima koji su MSP

● stvaranje održivog strateškog partnerstva među klasterima zasnovanog na razvoju GIVE strategije za internacionalizaciju i mape za implementaciju 

● promovisanje GIVE strateškog partnerstva među klasterima na Evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou u cilju proširenja partnerstva na druge regionei industrije kako bi se stvorile veze sa drugim ESCP (Evropskim strateškim kalsterskim partnerstvima)

Projektom će biti obuhvaćeni

  • B2B događaje
  • konferenciju
  • webinar
Back to top