Hej Ti, Aj Ti


Naziv projekta: “Hej Ti, Aj Ti” – Inovativni mehanizam neformalnog obrazovanja dece u oblasti programiranja

Donator:  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Nosilac projekta: IKT klaster Centralne Srbije

Period trajanja: 05. decembar 2016. godine - 30. jun 2017. godine

Opšti cilj projekta: Podizanje svesti roditelja i motivacije dece osnovnoškolskog uzrasta, sa teritorije Kragujevca, za usmeravanje i bavljenje IT- em od najranijeg uzrasta

Specifični cilj projekta: Kroz inovativan mehanizam neformalnog obrazovanja omogućiti deci osnovnoškolskog uzrasta efikasan i efektivan prijem znanja i veština iz oblasti programiranja primernih njihovom uzrastu i afinitetima


Opis projekta

Projekat ima za cilj da se osnovnoškolci upoznaju sa celokupnim procesom razvoja softvera koji obuhvata: formiranje i razradu ideje, dizajn, razvoj same aplikacije I testiranje, kao i da se osposobe za samostalnu izradu individualnog projekta primenom računarskog programiranja.

O stepenu zadovoljstva obukama, polaznici će biti detaljno anketirani. Rezultati ankete će biti tema fokus grupe sa predstavnicima lokalnih  interesnih grupa gde će se razgovarati o mogućnostima i načinu podrške Programu neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Razvijen i sproveden Program neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja za decu osnovnoškolskog uzrasta
  2. Iniciran proces zagovaranja za pružanje podrške razvoju programa neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja za decu osnovnoškolskog uzrasta kod nadležnih institucija

ProjekTOM će BITI obuhvaćena dva kursa

  1. MIT SCRATCH
  2. WP micro WEB
    1.  

Back to top