Klaster akademija


 

Klaster akademija je projekat Poslovnog udruženja IKT klaster centralne Srbije Kragujevac sa ciljem stručnog osposobljavanja kako zaposlenih tako i kadra koji nedostaje u preduzećima članica klastera.

Pokazatelj na osnovu statistike kaže da je potrebno 8 do 12 meseci za obuku novo zaposlenog lica, pri čemu su ta lica neprofitabilna i isključivi trošak za preduzeće prvih godinu dana. Logičnim razmišljanjem dolazimo do zaključka da je IKT klaster akademija više nego potrebna svim našim članicama jer će kroz obuke dolaziti znatno brže do obučenih kadrova.

Trenutno smo u fazi izgradnje koncepta IKT klaster akademije i u tome nam je potrebna pomoć svih naših članica kako bi akademija bila korisna svima.

Potrebno je da odgovorite na sledeća pitanja i na osnovu vaših odgovora dobićemo neophodne podatke za pripremu i organizovanje obuka, kurseva koji će se sprovoditi u IKT klaster akademiji.

Pitanja:

 1. Koje tehnologije koristite u vašoj firmi?
 2. Sa kojim znanjima su vam potrebni kadrovi?
 3. Koliko osposobljenih kadrova bi ste zaposlili u prvih godinu dana, a koliko u periodu od tri godine?
 4. Da li ste spremni da učestvujete u obuci kandidata kroz klaster akademiju i na koji način?
 5. Da li bi klaster imao finansijsku obavezu prema vama?
 6. Na koje kurseve bi slali svoje zaposlene radnike?

Klaster akademija predstavlja neformalni vid obrazovanja i projekat je Poslovnog udruženja "IKT klastera Centralne Srbije" koji se javlja kao odgovor na turbulentnu i konstantno rastuću IT industriju, kako u svetu tako i u Srbiji. Ona je osnovana kako bi se odgovorilo na potrebe IT kompanija članica IKT klastera Centralne Srbije za kvalifikovanim IT kadrovima koji su deficitarni na postojećem tržištu rada, a sve u cilju njihovog razvoja i napretka njihovog biznisa. Sa druge strane Klaster akademija želi da objedini i stručne kurseve, obuke i treninge za članice Klastera kako bi se njima obezbedila kvalitetna znanja koja su im neophodna za postizanje višeg nivoa konkurentnosti na domaćem i internacionalnom tržištu IT proizvoda i usluga.

Klaster akademija se nalazi u početnoj fazi razvoja sa tendencijom da u budućnosti postane efikasan mehanizam neformalnog obrazovanja koji će doprineti kvalifikaciji i dokvalifikaciji kadrova usmerenih ka konkretnim zahtevima IT firmi koje su članice IKT klastera Centralne Srbije.

Programi Klaster akademije su usmereni kako na početnike u programiranju, koji ne poseduju nikakva predznanja, tako i na aktivne programere koji žele dalje da se usavršavaju kroz napredne kurseve iz različitih tehnologija, koje pre svega koriste članice Klastera.

U trenutnoj ponudi obuka Klaster akademija sadrži:

 1. Obuku za početnike u programiranju - HTML5 / CSS3
 2. Napredna obuka - Osnovi programiranja u JavaScript-u
 3. Junior IT akademija
 4. ISTQB® sertifikovani tester – Polaganje ispita.

Obuka za početnike u programiranju - HTML5 / CSS3:

Intenzivni dvomesečni kurs programiranja za početnike u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije nudi šansu za zaposlenje u jednoj od firmi članica Klastera.

U toku je prikupljanje polaznika koji će pohađati kurs na temu osnova u programiranju i ovladavanja jezicima HTML5 i CSS3. Najuspešniji kandidati dobiće sertifikate na kraju kursa, ukoliko polože završni test i šansu da se zaposle u jednoj od firmi IKT klastera Centralne Srbije.

Kurs će trajati dva meseca, ukupno 48 sati obuke u prostorijama Biznis inovacionog centra Kragujevac u grupama od po 9 polaznika.

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u HTML5 i CSS3
 2. Korišćenje editora pri izradi web stranica (Notepad ++ i slično)
 3. Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima
 4. Meta tagovi
 5. Pravilno pisanje i uređivanje koda
 6. Struktura izrade web stranica
 7. Kreiranje navigacije
 8. Rad sa linkovima i listama
 9. Kreiranje i stilizacija tabela
 10. Unošenje slika i tekstova na web stranice
 11. Forme i struktura
 12. Formatiranje teksta i njegova stilizacija
 13. Dodavanje CSS stilizacije HTML tagovima
 14. Dodavanje video zapisa i Google mape na sajt (embed)
 15. CSS tonski prelazi, animacije, tranzicije i transformacije
 16. Optimizacija koda za pretraživače
 17. Osnove rasterske i vektorske grafike (JPG, PNG i GIF)
 18. Pripremanje slika i grafike za web
 19. Flexbox & Multi-Column Layout
 20. Bootstrap CSS Framework
 21. W3C Markup Validation Service (validacija koda)
 22. Ponašanje web sajtova u različitim browserima;
 23. Responsive Web Design
 24. Završni projekat

Napredna obuka - Osnovi programiranja u JavaScript-u

IKT klaster Centralne Srbije pokreće novi intenzivni dvomesečni kurs programiranja za polaznike koji poseduju izvesno predznanje u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije. Kao i prethodni kurs za početnike iz oblasti HTML5 / CSS3, i novi kurs iz oblasti ovladavanja veštinama programiranja korišćenjem JavaScript-a, nudi šansu polaznicima da svoju praksu iili zaposlenje potraže u nekoj od firmi članica Klastera.

U toku je prikupljanje polaznika koji će pohađati napredni kurs iz oblasti JavaScript-a, za koji je neophodno predznanje iz HTML-a i CSS-a, što omogućava da polaznici koji su pohađali početni kurs, nadograde svoje znanje kroz naredni, napredni kurs iz JS-a. Sertifikat dobijen od strane polaznika početnog kursa programiranja iz oblasti HTML5 / CSS3 imaće prednosti pri formiranju grupa za JS kurs. Najuspešniji kandidati će, i ovog puta, dobiti sertifikate na kraju kursa, ukoliko polože završni test i šansu da se zaposle u jednoj od firmi IKT klastera Centralne Srbije.

Kurs će trajati dva meseca, ukupno 56 sati obuke u grupama od po 10 polaznika.

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u JavaScript
 2. Upravljanje HTML i CSS elementima
 3. Upravljanje događajima
 4. Promenljive, komentari, operatori
 5. Tipovi podataka
 6. Debug JavaScript programskog koda
 7. Naredbe grananja
 8. Naredbe ponavljanja
 9. Funkcije
 10. Rad sa stringovima
 11. Rad sa nizovima
 12. Rad sa datumima
 13. Matematičke funkcije
 14. Validacija podataka
 15. JS objekti
 16. Upravljanje greškama
 17. Http Request i JSON Response
 18. Upravljanje JSON response-om
 19. Upravljanje browser-om
 20. Biblioteka jQuery
 21. jQuery i HTML
 22. jQuery i Ajax
 23. Biblioteka AngularJS
 24. AngularJS kontroleri
 25. AngularJS dogadjaji
 26. AngularJS – Upravljanje podacima i filteri
 27. AngularJS – Rad sa nizovima
 28. Projektni zadatak

Svi zainteresovani za kurs mogu se prijaviti na sledeći način:

Mobilni: 066 36 01 88
E-mail: akademija@ict-cs.org
Facebook: /iktklaster.kragujevac
Google+ : https://plus.google.com/+IKTKlasterKragujevac/posts
Twitter: @ict-cs
Skype: ict.cs.kg

Ostavite poruku putem navedenih načina sa svojim imenom i prezimenom, brojem telefona i e-mail adresom. Očekujemo vas!


Junior IT akademija

u organizaciji poslovnog udruženja IKT klaster centralne Srbije, Kragujevac.

Junior IT akademija traje  3 nedelje (2 x 2 školska časa nedeljno i 1 čas u formi webinar- a) – u prostorijama računarske sale Biznis Inovacionog Centra u Kragujevcu.

Osnovna ideja Junor IT Akademije je da deci približi programiranje, kroz formiranje, razradu, dizajn, kao i kompletan razvoj same aplikacije i njeno testiranje.

Ciljevi Akademije su:

 • Da deca nauče kako sama mogu biti stvaraoci igara, aplikacija i animacija, a ne samo njihovi korisnici,
 • Da ih podstakne na analitičko razmišljanje,
 • Da unapredi njihovu sposobnost za rešavanje problema,
 • Da ih motiviše da nastave da se bave programiranjem samostalno i kada se kurs završi.

Radiće se u više grupa u skladu sa različitim uzrastom i interesovanjima dece.

SCRATCH – Naučite da programirate praveći Scratch igrice

 • Od II do IV razreda osnovne škole
 • Od V do VIII razreda osnovne škole

APP inventor – naredni kurs (android programiranje)

 • Od V do VIII razreda osnovne škole

WordPress – Naučite da izradite micro Web site.

 • od V do VIII razreda osnovne škole

Kontakt: 066 360 188

Web: ict-cs.org 

E-mail: akademija@ict-cs.org 

Trg Topolivaca 4, Biznis inovacioni centar Kragujevac

Predavač: Milan Đorđević, nastavnik informatke i računarstva.

Upis je u toku. Broj polaznika je ograničen.

Cene kurseva: SCRATCH – 40 evra, APP inventor – 50 evra, WordPress – 50 evra


“ISTQB® Sertifikovani tester – osnovni i napredni nivo”

SEETB® ili South East European Testing Board je ogranak ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board) koji pokriva teritorije Bugarske, Rumunije, Srbije i Crne Gore. ISTQB® i SEETB® su međunarodno priznate, nezavisne i neprofitne organizacije).

ISTQB® Sertifikovani Tester je najrasprostranjenija kvalifikaciona šema u domenu testiranja softvera. Nastavni program i rečnik pojmova postali su „de facto” industrijski standard profesije testiranja softvera. ISTQB® Sertifikovani tester program daje nam znanje da efektivno testiramo softver.

Osnovni nivo je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima testiranja softvera, kao što su: softver testeri, inženjeri obezbeđenja kvaliteta, programeri, menadžeri IT kompanija, departmana i timova, studenti informacionih tehnologija, itd.

Napredni nivo namenjen je profesionalcima koji su postigli zavidne rezultate u karijeri testiranja softvera. Ovo pre svega uključuje softver testere, test analitičare, test inžinjere, konsultante, test menadžere i programere. Da bi ispunili uslove za polaganje ispita i stekli sertifikat Naprednog nivoa, kandidati moraju da poseduju ISTQB sertifikat Osnovnog nivoa i moraju da zadovolje kriterijume o minimumu stečenog praktičnog iskustva u domenu testiranja softvera.

Napredni nivo se sastoji iz sledećih modula, koji predstavljaju zasebne sertifikate: Napredni Test Menadžer, Napredni Test Analitičar i Napredni Tehnički Test Analitičar.

Više informacija o ISTQB® kvalifikacionoj šemi možete dobiti na www.istqb.org.

Termine i cene polaganja ispita, kao i sve ostale informacije možete pronaćina sajtu Vojvodina IKT klastera.

Mesto polaganja ISTQB ispita je Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, kancelarija A-I-8.

 

 

Back to top