Novi poslovi za mlade u IKT sektoru 2


Naziv projekta: "Novi poslovi za mlade u IKT sektoru 2"

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Nosilac projekta: Razvojni biznis centar Kragujevac - RBC

Partner na projektu: Poslovno udruženje "IKT klaster Centralne Srbije" Kragujevac - IKT CS,  4 IT doo, Emisia Consulting

Period trajanja: 15. jun 2016. godine - 31. mart 2017. godine

Opšti cilj projekta: Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji 3 grada Centrlne Srbije: Kragujevac, Čačak i Kraljevo

Specifični cilj projekta: Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru, daljim razvojem i širenjem inovativnog, lokalnog modela za povećanje usklađenosti njihovih kompetencija sa potrebama poslodavaca, zasnovanog na podsticanju multisektorskih partnerstava i dijaloga na lokalnom nivou


Opis projekta

Projekat se bavi razvojem i daljim širenjem na nove teritorije lokalnog, inovativnog modela podrške povećanju zapošljivosti i zaposlenosti mladih u IKT sektoru, koji se zasniva na premošćavanju jaza između postojećih kompetencija radne snage i potreba tržišta rada u izabranom sektoru.

Instrumenti za premošćavanje jaza su unapređenje specijalizovanih IKT znanja i veština za OOP i ANGULAR JS programiranje i sticanje praktičnih iskustava, kroz obuke i radne prakse.

 Na ovaj način dajemo konkretan odgovor na identifikovani problem mladih, nezaposlenih IKT i srodnih profila – nedovoljne kompetencije, znanja i veštine za zapošljavanje u IKT sektoru, ali i identifikovani problem (priliku za mlade nezaposlene) na strani poslodavaca – nedovoljan broj kvalitetnih IKT stručnaka.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Inovativni lokalni model podrške zapošljavanju mladih U IKT sektoru dalje razvijen, unapređen i proveren na široj teritoriji
  2. Pokrenuta inicijativa za institucionalizaciju modela kao mere lokalnih politika zapošljavanja u Čačku i Kraljevu
  3. Iniciran širi dijalog poslodavaca i institucija obrazovanja ousklađivanju ishoda obrazovanja i potreba IKT biznis zajednice

Projekat će obuhvatiti tri modula obuka:

  1. Uvodna, polazna obuka za HTML, CSS, JavaScript
  2. Obuka za Angular JS
  3. Obuka za OOP sa programskim jezikom iOS Swift
Back to top