Predinkubacioni program


Naziv projekta: Predinkubacioni program za podršku studentskim biznis inicijativama

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Nosilac projekta: Razvojni biznis centar Kragujevac - RBC

Partneri na projektu: IKT klaster Centralne Srbije Kragujevac, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Prirodno matematički fakultet Kragujevac, Swiss contact

Period trajanja: 22. maj 2017. godine - 31. januar 2018. godine

Opšti cilj projekta: Doprineti povećanju zapošljivosti i zaposlenosti mladih žena i muškaraca, kroz stvaranje uslova za razvoj preduzetništva mladih

Specifični cilj projekta: Pilotirati funcionalni mehanizam podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu


Opis projekta

Projekat se bavi uspostavljanjem i testiranjem inovativnog modela podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu (predinkubacioni program podrške), koji se zasniva na uspostavljanju zaokruženog sistema podsticanja i ohrabrivanja studenata za bavljenje preduzetništvom. Predloženi model sastoji se od sledećih koraka: 

Korak 1: Program motivacije studenata, povećanja informisanosti i regrutacije, 

Korak 2: Jačanje preduzetničkih kompetencija, kroz program obuke i mentorskog vođstva, i

Korak 3: Finansijska podrška najboljim studentskim biznis inicijativama, namenjena daljem razvoju i testiranju biznis ideje.

 

Ciljna grupa projekta

Mladi muškarci i žene, studenti i studentkinje Univerziteta u Kragujevcu, sa preduzetničkim potencijalom i ambicijama.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijen i pilotiran predinkubacioni program podrške studentskim biznis inicijativama – ovaj rezultat će se ostvariti kroz sledeće aktivnosti:

  • Promocija programa, motivacija i regrutacija studenata
  • Program obuke i mentorstva za studentske biznis inicijative
  • Takmičenje za najbolju studentsku biznis inicijativu

 2. Predinkubacioni pilot program podrške razvoju studentskih biznis inicijativa evaluiran, unapređen i spreman za dalju primenu – koji će se ostvariti kroz sledeće aktivnosti:

  • Priprema za dalju primenu modela
  • Zagovaračka inicijativa za institucionalizaciju modela

Back to top