Konkursi i pozivi

Obuka za početnike u programiranju - HTML5 / CSS3

16.08.2017

Intenzivni dvomesečni kurs programiranja za početnike u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije

Intenzivni dvomesečni kurs programiranja za početnike u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije koji nudi odličnu osnovu za dalje bavljenje web dizajnom i ulazak u Front-end vode.

U toku je prikupljanje polaznika koji će pohađati kurs na temu osnova web dizajna i ovladavanja jezicima HTML5 i CSS3. Najuspešniji kandidati dobiće sertifikate na kraju kursa, ukoliko polože završni test i šansu da uđu u radar IT firmama IKT klastera Centralne Srbije.

Kurs će trajati dva meseca, ukupno 48 sati obuke u prostorijama Biznis inovacionog centra Kragujevac u grupama od po 9 polaznika.

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Prisustvo firme na internetu
 2. Uvod u HTML5 i CSS3
 3. Korišcenje editora pri izradi web stranica (Notepad ++ i slično)
 4. Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima
 5. Pravilno pisanje i uređivanje koda
 6. Struktura izrade web stranica
 7. Kreiranje navigacije
 8. Rad sa linkovima i listama
 9. Kreiranje i stilizacija tabela
 10. Unošenje slika i tekstova na web stranice
 11. Forme i struktura
 12. Formatiranje teksta i njegova stilizacija
 13. Dodavanje CSS stiliova HTML tagovima
 14. Dodavanje video zapisa i Google mape na sajt (embed)
 15. CSS tonski prelazi, animacije, tranzicije i transformacije
 16. Optimizacija koda za pretraživače
 17. Osnove rasterske i vektorske grafike (JPG, PNG i GIF)
 18. Pripremanje slika i grafike za web
 19. Flexbox & Multi-Column Layout
 20. Bootstrap CSS Framework
 21. W3C Markup Validation Service (validacija koda)
 22. Ponašanje web sajtova u različitim browserima;
 23. Responsive Web Design
 24. Završni projekat

Cena kursa je 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Ovaj iznos je moguće platiti u 2 rate, prva na početku kursa, a druga mesec dana nakon početka kuirsa.

Svi zainteresovani za kurs mogu se prijaviti na sledeći način:

Telefon: 034 50 25 35

Mobilni: 066 36 01 88

E-mail: akademija@ict-cs.org

Facebook:/iktklaster.kragujevac

Twitter: @ict-cs

Skype: ict.cs.kg

Ostavite poruku putem navedenih načina sa svojim imenom i prezimenom, brojem telefona i e-mail adresom.

Očekujemo vas!

« Back to list

Back to top