Vesti

Obuka za početnike u programiranju - HTML5 / CSS3

12.07.2016

Intenzivni dvomesečni kurs programiranja za početnike u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije

Intenzivni dvomesečni kurs programiranja za početnike u okviru Klaster akademije IKT klastera Centralne Srbije koji nudi odličnu osnovu za dalje bavljenje web dizajnom i ulazak u Front-end vode.

U toku je upis VII grupe  polaznika koji će pohađati kurs na temu osnova web dizajna i ovladavanja jezicima HTML5 i CSS3. Najuspešniji kandidati dobiće sertifikate na kraju kursa, ukoliko polože završni test i šansu da uđu u radar IT firmama IKT klastera Centralne Srbije.

Kurs će trajati dva meseca, ukupno 48 sati obuke u prostorijama Biznis inovacionog centra Kragujevac u grupama od po 9 polaznika.

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

1. Uvod u HTML5 i CSS3

2. Korišćenje editora pri izradi web stranica (Notepad ++ i slično)

3. Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima

4. Meta tagovi

5. Pravilno pisanje i uređivanje koda

6. Struktura izrade web stranica

7. Kreiranje navigacije

8. Rad sa linkovima i listama

9. Kreiranje i stilizacija tabela

10. Unošenje slika i tekstova na web stranice

11. Forme i struktura

12. Formatiranje teksta i njegova stilizacija

13. Dodavanje CSS stilizacije HTML tagovima

14. Dodavanje video zapisa i Google mape na sajt (embed)

15. CSS tonski prelazi, animacije, tranzicije i transformacije

16. Optimizacija koda za pretraživače

17. Osnove rasterske i vektorske grafike (JPG, PNG i GIF)

18. Pripremanje slika i grafike za web

19. Flexbox & Multi-Column Layout

20. Bootstrap CSS Framework

21. W3C Markup Validation Service (validacija koda)

22. Ponašanje web sajtova u različitim browserima;

23. Responsive Web Design

24. Završni projekat

Cena kursa je 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Ovaj iznos je moguće platiti u 2 rate, prva na početku kursa, a druga mesec dana nakon početka kuirsa.

Svi zainteresovani za kurs mogu se prijaviti na sledeći način:

Mobilni: 066 36 01 88

Ostavite poruku putem navedenih načina sa svojim imenom i prezimenom, brojem telefona i e-mail adresom. Očekujemo vas!

« Back to list

Back to top